معرفی استارت‌آپ تله‌طب

تله‌طب، تسهیل‌گر روند درمان است

تله‌طب، با هدف تسهیل دسترسی به پزشک، کاهش هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در وقت در بستر موبایل، تصمیم گرفته است تا برای حرکت جامعه به سوی زندگی سالم گامی موثر بردارد.

لینک کوتاه: