معرفی استارت‌آپ ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس

استارت‌آپ کاشانه سبز پردیس، عضو مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

استارت‌آپ ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس، سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است. شرکت طراحی و ساخت مواد نو‌ترکیب‌،PCMS  در صنعت ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فعال است همچنین عضو مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس است.

لینک کوتاه: