مهدی نیازی‌منش، برگزار‌کننده و تسهیل‌گر استارت‌آپ ویکند‌

در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

مهدی نیازی‌منش، برگزار‌کننده و تسهیل‌گر استارت‌آپ ویکند‌ در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت در برگزاری رویدادهای این حوزه نیازمند حمایت یکپارچه هستیم. برای مثال در شهر اصفهان در برگزاری روید‌ادهای اولیه مشکلی نداشتیم اما در روند برگزاری دیگر به جایی رسیده بود که ما را راه نمی‌دادند. مشروح صحبت‌های او را در این ویدئو ببینید.

لینک کوتاه: