همایش IOT STARS: گفتگو با حسین کریمیان «دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان»

دستبند هوشمند؛ نجات جان سالمندان

حسین کریمیان «دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان» در گفتگو با خبرنگار اینوتکس گفت: «دستبند هوشمندی برای سالمندان طراحی کردیم که در صورت بروز مشکل و بیماری، دگمه‎‌ی تعبیه شده بر این دستبند را فشار می‌دهد و به خویشانش متصل می‌شود و از این مهم‎‌تر یک آمبولانس به محل حادثه فرستاده می‌شود.»

لینک کوتاه: