همایش IOT STARS: گفتگو با مسئول طراحی رادیوپلنینگ شرکت پارس آن‌لاین

پارس‌نت حامی استارت‌آپ‌های صنعت IOT

سعید شیخ «مسئول طراحی رادیوپلنینگ شرکت پارس آن‌لاین» به خبرنگار اینوتاکس گفت: « شرکت پارس‌نت همیشه حامی استارت‌آپ‌های صنعت IOT است تا بتوانند این صنعت را گسترش دهند.»

لینک کوتاه: