همایش IOT STARS: گفتگو با پدرام عطایی «بنیانگذار شرکت گسترش اینترنت اشیا»

حوزه‌ی IOT از حوزه‌های پرچالش در زمینه‌ی کسب وکارهای نو

پدرام عطایی «بنیانگذار شرکت گسترش اینترنت اشیا» در گفتگو با خبرنگار اینوتکس گفت: « ما روی یک سامانه‌ی نظارت هوشمند کار می‌کنیم که امیدواریم بتوانیم یک پلتفرمی ارایه کنیم برای تمام افراد توسعه‌دهنده که بتوانند از این سامانه استفاده کنند. این محصول در ماه آینده  رونمایی می‌شود.»

لینک کوتاه: