هوشمندسازی شهرها با nfc

گفتگو با هادی زمانی «بنیان‌گذار nfc solutions»

در نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری اصفهان یکی از استارت‌آپ‌ها nfc solutions بود که راه‌حل‌های مهمی برای افزایش کیفیت خدمات شهری به کمک این فناوری داشت.

هادی زمانی گفت که انتظار داشته مدیران شهرداری بیشتر به او و استارت‌آپش توجه کنند. او و دوستانش با این فناوری به کارآفرین شدن امیدوارند و کماکان منتظر روی خوش نشان دادن مدیران جدید شهری.

لینک کوتاه: