ورزش با طعم نعنا کاری از مهدی شجاعیان

در دومین دور جایزه چالش نوآورانه، مهدی شجاعیان زنجانی با ایده ورزش با طعم نعنا شرکت کرد.

در دومین دور جایزه چالش نوآورانه، مهدی شجاعیان زنجانی با ایده ورزش با طعم نعنا شرکت کرد.

لینک کوتاه: