ویژگی‌های یک طرح برای جذب سرمایه‌گذار

گفتگو با آیت حسینی، رئیس هیئت داوران الکام استارز
لینک کوتاه: