پرونده چالش‌های فراروی سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ

گفتگو با جعفر محمدی مدیر اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شریف
لینک کوتاه: