چرا نباید از گفتن ایده‌هایمان بترسیم!

گزارشی از رویداد «در یک فنجان چای با آواتک» ۱۱تیر۹۶

عصر یازدهم تیر به خیابان امیرآباد رفتیم. رویداد یک فنجان چای با آواتک بهانه‌ای بود تا علاقه‌مندان به راه‌انداختن کسب و کارهای نوین برای آشنایی با این شتاب‌دهنده جمع شوند. در این رویداد هم اعضای آواتک حرف زدند و هم دو تا از کسانی که تازه در این شتاب‌دهنده استارت‌آپ‌شان را راه انداخته‌اند. مهم‌ترین تأکید در این رویداد اهمیت تیم در راه‌اندازی استارت‌آپ بود. شما را به دیدن ویدئوی این رویداد دعوت می‌کنیم.

لینک کوتاه: