گزارش اختصاصی از inotex 2017 :استارت‌آپی برای هم‌مسیرها

مطالعه‌ی دو کتابی که باعث خلق ایده و بازخورد آن می‌شود

حامد لشگری «فاندر استارت‌آپ می‌بریم» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «این استارت‌آپ اشتراک مسیر است. به این صورت که کارمندان یا دانشجویانی که هر روز یک مسیر را با خودروی شخصی می‌روند، با افرادی که مسیر مشابه دارند با هم همراه می‌شوند.»

لینک کوتاه: