گزارش اختصاصی از inotex 2017 : تشخیص جعل در اسناد و مدارک

گفت‌و‌گو با وحید جهانی «مخترع دستگاه تشخیص جعل در اسناد و مدارک»

وحید جهانی «مخترع دستگاه تشخیص جعل در اسناد و مدارک» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «ایده‌ی ساخت دستگاه جعل سند از وجود نمونه‌ی خارجی آن در نیروی انتظامی بود که تحریم از ورود آن به کشور جلوگیری کرد. سپس با طرح پروژه‌ای از سوی نیروی انتظامی، نمونه‌های اولیه ساخته شد.»

لینک کوتاه: