گزارش اختصاصی از inotex 2017 : گفت‌وگو با مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل پارک فناوری پردیس

در ششمین دوره‌ی اینوتکس اتفاق افتاد

امین‌رضا خالقیان «مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل پارک فناوری پردیس» در گفت‌وگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در این نمایشگاه رویکردی اتخاذ شد مبنی بر توجه ویژه به اهمیت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی فناورانه‌ی کشور همچنین تلاش شد نقش‌آفرینان اصلی این زیست‌بوم در این رویداد حضور داشته باشند.»

لینک کوتاه: