گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با رئیس مرکز فن بازار ملی ایران

گسترش فضای سرمایه‌گذاری در کشور

اکبر قنبرپور «رئیس مرکز فن بازار ملی ایران» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در نمایشگاه اینوتکس، پاویونی تعبیه شد که هم مخترعین هم مراکز پژوهشی بتوانند نوآوری‌ها و فن‌آوری‌های خود را معرفی کنند.»

قنبرپور در ادامه افزود: «هدف اصلی این پاویون ایجاد فضایی بود که با مراجعه و بررسی فرصت‌ها از جانب سرمایه‌گذاران؛ مذاکرات اولیه شکل بگیرد.»

لینک کوتاه: