گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با شرکت وسکون اتریش

وجود مذاکرات و جذب شریک تجاری در اینوتکس

هموقکا «شرکت وسکون اتریش» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «این شرکت دستگاه‌هایی تولید می‌کند با توانایی مونتاژ  قطعات برای مشتریان خاص.»

لینک کوتاه: