گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

پیشنهاد جایگزینی واژه‌ی نوپدید به جای استارت‌آپ

احمد روستا «عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «مهم‌ترین نکته‌ی نمایشگاه، ارتباط با مخاطب واقعی است. افرادی که مخاطب فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری و کارآفرینان نوپا هستند.»

احمد روستا ادامه داد: «برای اینگونه نمایشگاه باید بر اساس هدف و نوع مخاطب فضایی ایجاد شود که تخصصی باشد و اطلاع‌رسانی مناسبی هم شود.»

لینک کوتاه: