گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیرعامل شرکت نیک آوید شریف

ساخت موتور تامین کننده‌ی برق زمینی هواپیما برای اولین بار در خاورمیانه

پیمان میرزایی «مدیرعامل شرکت نیک آوید شریف» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «ما توانستیم بسیاری از تجهیزات فرودگاهی و ژنراتوری که تامین کننده‌ی برق هواپیماست را برای برای اولین بار در خاورمیانه تولید کنیم.»

لینک کوتاه: