گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیرعامل کنسرسیوم هاپ

وضع قوانین منسجم، ضمانت رشد کسب و کار

محمدرضا سوهانیان «مدیرعامل کنسرسیوم هاپ» د رگفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «با یک رویکرد شبکه‌ای، تعداد زیادی پارتنر، استفاده‌ی بهتر از سرمایه‌گذاری‌ها و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌گذاری‌ها؛ توانستیم کسب و کار بزرگی را خلق کنیم.»

لینک کوتاه: