گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیر مرکز شتاب‌دهی نوآوری

توسعه‌ی شبکه و ارتباطات منجر به ایجاد فرصت می‌شود‌

سیدعلی هزاوه «مدیر مرکز شتاب‌دهی نوآوری» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس در مورد حضور استارت‌آپ‌ها گفت: «بعضی از استارت‌آپ‌هایی که در نمایشگاه اینوتکس حضور داشتند خروجی شتاب‌دهنده‌های عضو مرکز شتاب‌دهی نوآوری بودند. همچنین تعدادی از استارت‌آپ‌ها از مرکز رشد پارک فناوری پردیس و بعضی به صورت مستقل در این نمایشگاه حضور داشتند.»

هزاوه در ادامه افزود: «هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه اینوتکس، یک رویداد کارآفرینی به نام نوآوردگاه برگزار شد.»

لینک کوتاه: