گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با هم‌بنیان‌گذار سایت تیوال

مهمترین عامل موفق بودن شکارچی فرصت بودن است

محمد امرآبادی «هم‌بنیان‌گذار سایت تیوال» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «بازاهای بکر و بازارهایی که توجه کمتری به آن‌ها شده است فرصت‌های بزرگتری برای آینده دارند؛ فقط باید این فرصت‌ها را شکار کنند.»

لینک کوتاه: