گزارش اینوتاکس از گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌ها در مشهد مقدس

سفر اینوتاکس به گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌ها

گزارش سفر اینوتاکس «رسانه‌ی تصویری کارآفرینی و نوآوری ایران» از گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌ها در مشهد مقدس با میزبانی اهالی تخصصی هفته‌نامه‌ی شنبه و استارت‌آپ پروفایل همچنین گفتگو با مدیران استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های مشهد.

لینک کوتاه: