گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با رضا کلانتری‌نژاد «مدیر شتاب‌دهنده‌ی شزان»

افراد برون‌گرا توانایی بیشتری برای ارایه‌ی استارت‌آپ دارند

رضا کلانتری‌نژاد «مدیر شتاب‌دهنده‌ی شزان» در گفتگو با خبرنگار شزان گفت: «در شاکله‌ی تیم‌، همه‌ی افراد الزاما توانایی ارایه و روایت ندارند و ممکن است فردی تکنولوژیست بسیار خوبی باشد ولی توانایی ارایه‌ی خوب و روایت مناسب نداشته باشد و برای تیم آسیب‌زننده باشد. این امر با استفاده از روش‌های بهبوددهنده و تمرین و واگذاری به افراد برون‌گرا، به راحتی قابل حل باشد.»

لینک کوتاه: