گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با ناصر غانم‌زاده «مدیر شتاب‌دهنده‌ی فینوا»

سرعت موفقیت یا شکست استارت‌آپ‌ها در گرو شتاب‌دهنده‌ها

ناصر غانم‌زاده «مدیر شتاب‌دهنده‌ی فینوا» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «فرایندی که استارت‌آپ‎ها به‌طور مثال در طول دو سال از نقطه‌ی الف به نقطه‌ی ب برسند را شتاب‌دهنده‌ها شتاب می‌دهند. به عبارتی شتاب‌‌دهنده‌ها موفقیت یا شکست استارت‌آپ‌ها را شتاب می‌بخشند.»

لینک کوتاه: