گفتگو با سبیکه مختارشاهی نماینده مرکز داده‌های گروه پارسیان هوشمند

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز 2018

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز ۲۰۱۸

لینک کوتاه: