گفتگو با محمدمهدی رضوانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ایده‌آل صنعت

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز 2018

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز ۲۰۱۸

لینک کوتاه: