گزارش اختصاصی از نمایشگاه CeBIT 2017 : گفتگو با گلرخ بحری«مؤسس استارت‌آپ مهربانه»

مهربانه؛ استارت آپ فعال در حوزه‌ی تامین مالی جمعی

به گفته‌ی گلرخ بحری«مؤسس استارت‌آپ مهربانه» این استارت‌آپ فعال در حوزه‌ی تامین مالی جمعیست. بسیاری  ایده‌هایی که از کشورهای دیگر آمدند بسیار ایده‌های نوین و تازه‌ایی هستند که بر موضوعات بسیار جذابی کار می‌کنند که استارت‌آپ‌های ایران تا به حال به آن‌ها فکر نکرده بودند و مدل‌های ایرانی بیشتر موضوعاتی هستند که در دنیا وجود دارند فقط در ایران نیازش وجود داشته و ما صرفا آن نیاز را پوشش دادیم.»

مؤسس استارت‌آپ مهربانه از حضورشان در Cebit گفت: «مسلما حضور در این نمایشگاه بسیار متفاوت است زیرا باید خودمان را به دنیا معرفی کنیم در نتیجه مطالعاتی از پیش برای ارایه و معرفی برندمان داشتیم و در این نمایشگاه مذاکراتی در مورد بازار ایران و پتانسیل‌های موجود و رشد و ارتقای استارت‌آپ‌ها در ایران با شرکت کننده‌ها داریم.»

لینک کوتاه: