گفت‌وگو با جواد حسینی مدیرعامل شرکت بسامدآزما

تبلیغات و تجربیات موفق، باعث شناخت کسب و کارهای نوین در کشور است

مهندس سیدجواد حسینی _فارغ‌التحصیل رشته‌ی MBA دانشگاه شریف و رئیس هیأت مدیره‌ی شرکت بسامد‌آزما_ است و پیش از این سمت مدیرعامل شرکت آبادگران کیهان‌ نو وکارشناس‌ارشد بازرگانی قطعات برق و الکترونیک خودرو شرکت ساپکو را به‌عهده داشت. تخصص مهندس حسینی کارآفرینی مبتنی بر تکنولوژی است.

لینک کوتاه: