گفت‌وگو با حمیدرضا ربیعی مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

نوآوری و خلاقیت، از ضروریات کارآفرینی

حمیدرضا ربیعی _عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته‌ی دانشگاه شریف با مدرک ‌دکتری کامپیوتر و IT _ است‌. همچنین رئیس آزمایشگاه ارزش‌افزوده موبایل است. تخصص دکتر ربیعی آی‌تی وحوزه‌های آن است اما درزمینه‌ی ایجاد و پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های زیادی انجام داده است از جمله تا کنون ۱۴ شرکت دانش‌بنیان تاسیس کرده است.

لینک کوتاه: