گفت‌وگو با علی زندوکیلی دبیر کارگروه بازار دارایی فکری

امید به ایجاد فضای همفکری و نوآوری در کشور، بعد از برجام
لینک کوتاه: