گفت‌وگو با مسعود گودرزی معاون برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ

چالش‌ها، باعث ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار هستند

مسعود گودرزی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف،هم‌اکنون معاون برنامه‌ریزی وتوسعه‌ی استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ است. ایشان در سال ۷۹ معاون طرح و برنامه‌ی شرکت گلرنگ‌پخش بود، همچنین معاونت بازرگانی شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو را به‌عهده داشت. دکتر گودرزی در زمینه‌ی صنعت الکترونیک موفقیت‌های زیادی به‌دست آورده است.

لینک کوتاه: