گفت‌وگو با پدرام عطایی «مدیرعامل شرکت اسمارت فارور»

شبکه‌سازی؛ راه اصولی رسیدن به اهداف نوآوری است

پدرام عطایی «مدیرعامل شرکت اسمارت فارور» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «شبکه سازی نوآوری به این معناست که در دنیای جدید با توجه به تغییر اقتصاد و نحوه‌ی پیشرفت فناوری، مفاهیم و ساختار‌های نوآوری هم شکل جدیدی به خود گرفته است. دیگر زمان شرکت‌های خیلی بزرگ و تولیدات سنتی به پایان رسیده است و جای خود را به فرم‌های جدید فناوری داده‌اند.»

لینک کوتاه: