یلدای کارآفرینان: پنل ارزش آفرینان

با حضور مدیران "مامان پز"، "اسنپ‌فود"، "الوپیک"

گفتگو با مدیران “مامان پز”، “اسنپ‌فود”، “الوپیک” برای بررسی وضعیت کسب وکارهای نوپا، خصوصا در حوزه خدمات

لینک کوتاه: