گفت‌وگو با حمیدرضا ربیعی «رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف»

هدف اصلی علم و نوآوری حل مسائل اجتماعی و بهبود زندگی بشر است

حمیدرضا ربیعی «رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «علوم جدید علومی هستند در هم تنیده و پیچیده که از یک گروه خاص نباید انتظار داشت تمام این علوم را به تنهایی در بر داشته باشد لذا گروه‌های مختلف باید در یک شبکه با هم همکاری کنند.»

لینک کوتاه: