گفت‌وگو با سید‌علی هزاوه «مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان»

اینوتکس محل طرح و عرضه‌ی نوآوری‌ها

سید‌علی هزاوه «مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «هدف نمایشگاه اینوتکس از روز اول این بود که بتواند متفاوت عمل کند و شرکت‌های حاضر بتوانند دستاوردهای فناوری، نوآوری و تکنولوژی خود را مطرح کنند. نمایشگاه اینوتکس الزاما محل ارایه‌ی محصول نیست ممکن از یک دانش فنی یا یک نوآوری در آن مطرح شود.»

لینک کوتاه: