innotalks header

راهنمای گام‌به‌گام برگزاری یک رویداد استارتاپی

برگزاری رویدادهای مختلف در اکوسیستم استارتاپی کشور، دغدغه بسیاری از فعالان این حوزه است.
اما این‌که چطور یک رویداد موفق برگزار کنیم و اصلا یک رویداد موفق چه نشانه‌ها و شاخصه‌هایی دارد، مساله‌ای است که باید درباره آن گفتگو کرد.
اینوتاکس، بعنوان رسانه حوزه کارآفرینی و نوآوری کشور، می‌کوشد تا علاوه بر پوشش مهمترین رویدادهای برگزار شده در کشور و حتی در سطح منطقه، در زمینه برگزاری یک رویداد موفق، پیشنهادهای آموزشی نیز داشته باشد.
با این هدف، با همراهی مجموعه موفق ایوند، ویدیوهای آموزشی زیر تهیه شده‌است.