innotalks

فیلترینگ خوب، فیلترینگ بد

۴۹۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

توحید علی اشرفی «مدیر بازاریابی جاباما» فیلترینگ را گرچه عامل ضرر و زیان برای استارت آپ خودشان می داند ولی همزمان معتقد است بعد از این ماجرا مردم راجع بهشان کنجکاوتر شده اند.