innotalks

ظهور اپلیکیشن‌های خاص کرونا

۴۵۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۶ تیر ۱۴۰۰

قرنطینه و فاصله اجباری زمینه‌ای شد تا استارتاپ ها انرژی و سرمایه خود را روی نیازهای این دوران سرمایه‌گذاری کردند. مثلا بعضی از اپلیکیشن‌ها که قبلا شکل گرفته بودند، این سال بیشتر مورد استقبال قرار گرفتند. یکی از این اپ‌ها "بهشت یار" سامانه مراسم ختم اینترنتی بود. در مقیاس جهانی اپلیکیشن‌هایی هم ارائه شد که قابلیت ردیابی مبتلایان کرونا را پیدا کردند. مثلا اپلیکیشن هایی ارائه شد که هویت و نقطه دقیق جغرافیایی افراد را نشان نمی داد اما اگر در 14 روز قبل فردی کرونا مثبت از محلی عبور کرده بود به افراد هشدار داده می‌شد.