innotalks

استارتاپ meltoo در جیتکس ۲۰۱۷

۶۸۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

گفتگو با شارین لی هم بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی استارتاپ ملتو