innotalks

ویدئوپیچ: خبریو

۴۰۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

«خبریو» یک سامانه پایش و پردازش خبر است که اخبار مورد نیاز شما را از میان بیش از 1000 خبرگزاری می یابد و با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، دسته بندی و برچسب گذاری و خلاصه سازی می کند. در نهایت یک خبر گزیده و مطلوب را با شیوه ای متفاوت، بهینه به شما تحویل می دهد تا تصمیم های درست و سریع ، برای خود و کسب و کارتان بگیرید.