innotalks

دربارۀ طرح صیانت از فضای مجازی| گفت و گو با شهرام شریف

۶۴۰ بازدیدمنتشر شده در ۳۰ امرداد ۱۴۰۰

در این ویدئو با شهرام شریف، سردبیر سایت آی‌تی ایران در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران مصاحبه کردیم.