innotalks

پرونده ی تعامل استارت آپ ها و رسانه-گفتگو با آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست

۴۱۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست است. او در رسانه چهره ی شناخته شده ای است و به خوبی با حوزه ی فناوری و اکوسیستم کارآفرینی کشور آشنایی دارد.

با سردبیر این هفته نامه درباره ی چالش های تعامل رسانه ها و استارت آپ ها گفتگو کردیم. او می گوید در این حوزه تعامل چندانی تا کنون وجود نداشته است و تنها مهاجرت برخی رسانه ها به فضای مجازی موجب شده تا کار آفرینان حوزه فناوری تعامل بیشتری با رسانه های مذکور داشته باشند.

مشروح صحبت های او را در این ویدئو ببینید.

گفت‌وگومشاهده همه