innotalks

ویدئوپیچ: مینیت

۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

استارت آپ «مینیت» با رویکرد مدیریت آنلاین زمان، به افزایش بازدهی مجموعه های کاری از جمله شرکت ها، استارت آپ ها، برنامه نویسان و تمام افرادی که دغدغه ی افزایش کارآیی زمان خود را دارند، کمک می کند. با ثبت ساعات فعالیت های خود در مینیت، می توانید آمار دقیقی از زمان های مصرفی خود داشته باشید. مینیت در تعریف ساده، زمان سنجی است که به کمک آن می توانید فعالیت های گروه کاری خود را رصد کنید. در نتیجه مدیریت و بهینه سازی زمان شما رشد بهتر می شود و می توانید با توجه به گزارش هایی که مینیت از زمان صرف ش