innotalks

اولین درس کارآفرینی، روابط عمومی و اهمیت داستان‌گویی (بخش ششم)

۴۴۲ بازدیدمنتشر شده در ۱۱ امرداد ۱۴۰۰

تمام این کارها را انجام دادید و چیزی را که فکر می‌کنید روایت دارید که عالی است ولی حالا باید به آن داستان ارزش بدهید و جایی است که این مطالب از دید پشتیبانی روی کار می‌آید. منظورم این است که آیا سخنران غیر وابسته به شرکت دارید؟ ما اساتید دانشگاه، متخصصین فنی و آنالیزورهایی داریم که حرف شما را باور می‌کنند چون در دید مشتری احتمالی‌تان ارزش و اعتبار دارند. مردم روی شما تحقیق می‌کنند. چطور با آن‌ها تعامل دارید و به آن‌ها آموزش می‌دهید؟