innotalks

گفت وگو با اکبر قنبرپور «رئیس مرکز فن بازار ملی ایران»

۴۳۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

اکبر قنبرپور «رئیس مرکز فن بازار ملی ایران» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «نمایشگاه اینوتکس با هدف همکاری های بین المللی شرکت های ایرانی و خارجی در حوزه ی فناوری و نوآوری شکل گرفت و در پنج سال گذشته هم شاهد موارد موفقی بودیم به نحوی که در اینوتکس سال 2016 هشت قرارداد با شرکت های خارجی امضا کردیم.»

گفت‌وگومشاهده همه