innotalks

گفت وگو با حمیدرضا ربیعی مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنع

۴۴۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

حمیدرضا ربیعی _عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته ی دانشگاه شریف با مدرک دکتری کامپیوتر و IT _ است . همچنین رئیس آزمایشگاه ارزش افزوده موبایل است. تخصص دکتر ربیعی آی تی وحوزه های آن است اما درزمینه ی ایجاد و پیشرفت شرکت های دانش بنیان فعالیت های زیادی انجام داده است از جمله تا کنون 14 شرکت دانش بنیان تاسیس کرده است.