innotalks

گزارش نوین‌هاب

۴۹۶ بازدیدمنتشر شده در ۳۰ امرداد ۱۴۰۰

انتشار گزارش سالیانه در هر کسب و کاری یک نشانه مثبت است، نشانه ای از شفافیت در اداره امور. حال اگر این گزارش به همراه اعداد و ارقام رو به رشد هم باشد، می‌تواند نگاه متخصصین و علاقه‌مندان را به خود جذب کند، مانند کاری که گزارش امسال نوین‌هاب کرده است. به گفته خودشان نوین‌هاب، دستیار هوشمند مدیریت شبکه‌های اجتماعی شماست. یعنی بعد از ثبت نام در سایتشان وارد یک پنل می‌شوید که درآنجا می‌توانید اطلاعات شبکه‌های اجتماعی تان را وارد کنید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت کنید. برای روشن تر شدن ماجرا با آقای آزاد بهرامی از هم بنیان گذاران نوین‌هاب گفت و گویی کردیم و از ایشان درباره نوین هاب و این گزارش پرسیدیم.