innotalks

علیرضا زارع مدیر فنی شرکت راهکارهای هوشمند پی راد

۴۱۲ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین استارز 2018