innotalks

ویدئوپیچ: زیمو

۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

حتما شما هم یک ایده ی خفن استارت آپی یا یک تخصص خوب برای حضور در یک تیم خوب را دارید. اما تا الان به دلیل فراهم نبودم شرایط نتوانسته اید ایده تان را عملیاتی کنید. «زیمو» در بستری ساده کمک می کند ایده ی شما در سطح بین المللی امکان مطرح شدن داشته باشد و بتوانید هم تیمی هایتان را آن طور که می پسندید انتخاب کنید. با «زیمو» فاصله ی شما با تیم تان و سرمایه گذار فقط با باز کردن برداشته می شود.