innotalks

مانند کارآفرینان بیاندیشید (قسمت دوم بخش اول)

۵۳۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۳ تیر ۱۴۰۰

در سال‌های اخیر زندگی‌ ما تحت تأثیر تغییرات بزرگی قرار گرفته که در واقع باعث و بانی همه این تغییرات شرکت‌های کارآفرین هستند در ویدئوهای دوره‌های آموزشی «چگونه مانند کارآفرینان بیاندیشیم» به تعریف کارآفرینی و اهمیت آن ‌می‌پردازیم. ویژگی‌های شخص کارآفرین کدام است؟ در این قسمت می‌پردازیم به این سؤال که کارآفرین کیست؟ برای اینکه کارآفرین باشیم باید کارآفرین به دنیا بیاییم یا می‌شود که کارآفرینی را آموخت؟ درواقع آیا کارآفرینی امری ذاتی است یا اکتسابی؟